Zaaier week 46

Zingen voor de dienst

‘s morgens ps. 122:1, ’s avonds ps. 123:1

Kinderoppas

Carolien van der Lee en Marina de Leeuw.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052).

Kerkrentmeesters

De dankdag collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van € 6.414,40. Dit is inclusief de bedragen die we per bank ontvingen. Hartelijk dank.

Bij de diensten

Afgelopen zondagmorgen stonden we stil bij de reformatie van Ninevé uit Jona 3. Vindt u het ook zo’n bijzondere geschiedenis? Zo’n korte preek met zo’n grote impact. Dit is alleen uit te leggen vanuit de kracht van Gods Woord en Gods soevereine ontferming: ‘Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben’ (Rom. 9:15b). Nu maken we van deze bijzondere geschiedenis niet een norm. Alsof God alleen zo kan werken. God werkt (gelukkig) ook vaak in een rustiger wijze (Zie Hand. 16:14).

Meeleven

We leven mee met allen die een kruis te dragen hebben. In het bijzonder leven we mee met echtpaar Bassa, nu dhr. Bassa is opgenomen in het ziekenhuis met gezondheidszorgen. We bidden hem, maar ook allen die betrokken zijn, Gods steun toe.

Landpacht diaconie

Aan de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag wordt gelegenheid geboden om in te schrijven voor de geliberaliseerde Pacht van grasland groot 1.12.60 ha. Het is gelegen aan de Autenasekade naast het fietspad langs de A2 (Kavelnummer VANOO G 00834). De pachtduur bedraagt 5 jaar, ingaande per 1 januari 2024 t/m 31 december 2028. De diaconie kent het perceel toe aan de hoogste bieder. De inschrijvingen dienen uiterlijk op 28-11-2023, voor 18:00 uur ingeleverd te worden bij Aart de Jong, Engweg 2, 4124 AH, Hagestein.

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad heeft tijdens haar vergadering van 7 november voor de vacature van ouderling kerkrentmeester dhr. W.A.C. van der Lee het volgende dubbeltal (in alfabetische volgorde) opgesteld: dhr. A. de Waard (2de Poortstraat 55, Hoef en Haag) en dhr. W.F. de Wit (Het Blokhuis 20, Hoef en Haag). De stemmingsvergadering wordt gehouden op D.V. 20 november om 20:15 in het KC. Tevens zal op dezelfde avond ook de 6-jaarlijkse stemming zijn over het verkiezen van ambtsdragers. U kunt eventueel een volmacht aanvragen bij de Scriba.

OPA: Het oud papier wordt 18 november opgehaald door Albert van der Linden, Jan Verhoef en Sander Kool.

Agenda (D.V.):

  • 17-11 Jeugdclub 19:00-20:30
  • 17-11 JV Uitje 20:00-22:00
  • 18-11 Oud Papier 8:00-11:00
  • 19-11 Zondagsschool 11:00-12:00
  • 20-11 Catechisatie 18:30-19:15 en 19:15-20:00
  • 20-11 Stemmingsvergadering 20:15-21:15
  • 21-11 Voorleesboek 15:00-15:30
  • 21-11 Themakring 20:00-22:00
  • 22-11 Bijbelkring 20:00-22:00

Ten slotte

Een hartelijke groet, mede namens vrouw en kinderen. Ds. Matze

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u