slide 1

Zaaier week 1

Zingen voor de dienst

’s morgens ps. 23:1, ‘s avonds ps. 115:5.

Bij de diensten

De komende tijd zullen we in de morgendiensten de zeven brieven aan de gemeentes behandelen, die in het boek Openbaring staan (hoofdstuk 2 en 3). Aanstaande zondag is de eerste brief aan de beurt, gericht aan de gemeente in Efeze (Opb.2:1-7). Een brief waarin Jezus de gemeente bemoedigt en waarschuwt. Een tip: om een beeld te krijgen wat voor stad Efeze was, kunt u Handelingen 19 eens lezen, over Paulus’ ervaringen in die stad. ’s Avonds heb ik geruild, en komt ds. Van der Poel hier. Een gezegende zondag gewenst. 

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

Ds. Brendeke ontving 1 x € 50. In de maand december is € 3000 aan giften ontvangen voor diverse doeleinden. Hartelijke dank!

Kerkrentmeesters

Via de HVD werden de volgende giften ontvangen: 1 x € 5, 7 x € 10,  1 x € 12 en 1 x € 50. Ds. Brendeke ontving 1 x € 50. De collecte voor het werk van de kerkrentmeesters heeft in december € 3016 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift!

Overleden 1

Op zaterdag 19 december overleed in de leeftijd van 87 jaar, Josina Maria Burggraaf - Bergshoeff. De laatste jaren woonde ze in de Plataan in Vianen, maar daarvoor heeft ze jarenlang gewoond aan de Autenasekade, nummer 11. Dat was haar plek. In haar overlijden is een einde gekomen aan een leven dat getekend was door de zorg voor de ander. Ze stond altijd klaar voor anderen, en heeft zo veel voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen betekend. De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk. Ze had veel pijn, en verloor gaandeweg wat van de helderheid van denken. Ze had in de Plataan een fijne, zorgzame omgeving gekregen. De week voor haar overlijden kwam ze ten val, een paar dagen later namen de krachten af, waarop ze op zaterdag overleed.

In de rouwdienst stonden we stil bij psalm 39:8, ‘En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!’ Die verwachting en hoop wensen we ook de kinderen en verdere familie toe, in het gemis en verdriet, in het bijzonder Teus en Marieke Scherpenzeel (Bolgerijsekade 3a 4131 NT, Vianen).

Overleden 2

Op dinsdag 5 januari overleed Arieaantje van Zanten - van Zanten, in de leeftijd van 86 jaar. In haar leven was een ze actieve en zorgzame vrouw. Iedereen was altijd welkom bij haar. Haar leven kende het litteken van het ongeluk van haar zoontje op jonge leeftijd, waarbij hij overleed. Dat verdriet droeg ze altijd mee. Maar in dat alles was ze een krachtige vrouw die doorging. In de afgelopen maanden werd kanker bij haar geconstateerd, die ervoor zorgde dat haar lichaam steeds zwakker werd en dat ze overleed.

De rouwdienst zal maandag 11 januari plaatsvinden om 11:00 uur vanuit de kerk in Hagestein. Hierna zal ze begraven worden op de algemene begraafplaats in Hagestein. We wensen de kinderen en kleinkinderen en verdere familie Gods zegen en sterkte toe.

Pastoraat

We leven mee met Anneke de Jong - Bogert, Gasperdenstraat 18 (4124 AP). Er werd in de afgelopen tijd borstkanker bij haar geconstateerd. De komende tijd vinden er onderzoeken plaats om daar meer duidelijkheid over te geven, om ook te kunnen bepalen welke behandeling er ingezet kan worden. We wensen Anneke, samen met Aart, Gods kracht en sterkte toe in alles wat ze momenteel meemaken. Het is niet gering, maar vertrouw erop dat God in dit alles jouw toevlucht en hulp is (Ps. 46).

Catechisatie

Afgelopen maandag hadden we voor het eerst digitaal catechisatie. Ik vond het fijn om te merken dat bijna alle jongeren ingeschakeld hadden. Het was goed om elkaar weer even te zien, en samen na te denken over hoe geloof vorm krijgt in ons dagelijks leven. We hopen elkaar volgende week weer te zien!

Activiteiten i.v.m. corona

De activiteiten in het KC zijn in verband met de lockdown afgelast. Een aantal gaat wel door maar dan op een digitale manier.

OPA

Op 16 januari wordt het oud papier opgehaald door Stef Hekman, Leander van der Linden en William van der Lee.

Ringweekend 2021

Helaas moeten we jullie kenbaar maken dat Ringweekend 2021 afgelast wordt. Met de huidige maatregelen van Covid-19 is het lastig om wat te organiseren. We gaan er voor zorgen dat volgend jaar en een dubbel zo leuk Ringweekend gaat worden! Blijf gezond en tot volgend jaar!! Groet van de Ringweekend Commissie.

Tenslotte

Mede namens Gesine wil ik u en jou van harte danken voor de vele kaarten met mooie wensen die we rond de kerstdagen hebben ontvangen. Ook bedankt namens Matthias, Annelin en Naomi: ze vonden het geweldig, al die post die ze open mochten maken! Ondertussen zijn we in het nieuwe jaar aangekomen. We hopen dat er in dit jaar een einde komt aan (de gevolgen van) corona. Dat we elkaar weer kunnen zien en spreken, onder andere in en om de kerk. We weten niet wat de toekomst brengt, daar zijn we ons meer en meer van bewust geworden. Maar we weten wel aan welke hand we de toekomst in mogen gaan: de handen van God, die door Jezus Christus onze Vader is en wil zijn. Die veiligheid wens ik u en jou toe voor komende jaar. Met een hartelijke groet, ds. H.P. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige