slide 1

Zaaier week 16

Zingen voor de dienst

’s morgens 105:5, ’s avonds ps. 134: 2. 

Bij de diensten

Zondag zal ik DV preken over de laatste zondag in de Heidelbergse Catechismus, zondag 52. De laatste beden in het Onze Vader staan centraal, met als slot het ‘amen’. Het is de afgelopen jaren een mooie reis geweest, in het spoor van de vragen en antwoorden die jarenlang geleden opgesteld zijn. Ik ben nog aan het nadenken over hoe ik hierna de avonddiensten in zal vullen, maar denk eraan om een aantal (actuele) thema’s centraal te stellen die niet, of maar zijdelings in de catechismus aan de orde kwamen. Mocht u een thema weten: geef het gerust door! We hopen op gezegende diensten a.s. zondag.

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

Ds. Brendeke ontving € 100 en € 50 tijdens bezoekwerk. Hartelijk dank!

Pastoraat

We leven mee met de diverse zieken in onze gemeente. Sommigen zijn onder behandeling, anderen net terug uit het ziekenhuis/verzorgingstehuis, weer andere zijn ziek thuis. We wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe, ook als het ziek-zijn u zwaar valt. In het bijzonder noemen we de naam van meneer Van Herwijnen, Dorpsstraat 33 (4124 AL). Er is voor hem geen behandeling mogelijk tegen de alvleesklierkanker. We bidden u Gods troost en kracht toe.

Aanmelden kerkdienst

We merken dat het aanmeldsysteem voor de kerkdiensten goed werkt. Daar zijn we blij mee. Hopelijk bent u ook gewend geraakt aan het systeem. Wel hebben we nog een kleine opmerking: mocht u wel uitgenodigd worden, maar niet naar de kerk komen, wilt u zich dan via de rode knop in de uitnodigingsmail, afmelden? Dat zorgt ervoor dat het systeem sneller op zoek gaat naar iemand anders, en zo verloopt het proces van uitnodigen vlotter. Alvast bedankt!

Zomermarkt

Het is nu niet mogelijk een datum vast te stellen voor de zomermarkt. De richtlijnen om dit te mogen organiseren zijn niet bekend en er kan dus geen vergunning voor worden afgegeven. De commissie wil wel de gelegenheid geven om in de schuur te komen snuffelen en te kopen. Hiervoor kunt u dan een afspraak maken bij een van de commissieleden (Jan van der Linden, 0337-351803 of Joke van Weverwijk, 0347-351712). De schuur staat boordevol, er is dus vast wel iets van uw gading bij. De Zomermarktcommissie.

Agenda

26-4: Kerkenraadsvergadering (digitaal)

Tenslotte

Afgelopen zondagmorgen stonden we vanuit Efeze 1 stil bij de macht van God die zichtbaar wordt in de opstanding en hemelvaart van Jezus. Als Kerk en als gemeente weten we ons verbonden met ons Hoofd, Gods Zoon, onze Redder en Verlosser. Dat geeft hoop in deze tijd waarin er veel gebeurt (en misgaat) rondom het thema ‘macht’. We zijn in veilige Handen geborgen. De opstandingskracht van God wordt zichtbaar daar waar mensen in Hem gaan geloven. Levensveranderend. En als je vandaag naar buiten gaat, zie je daar ook iets van: hoe de natuur tot leven komt. Als God met Zijn Geest blaast, met Zijn liefde verwarmt en met Zijn zegen bedrupt, wordt het lente. Buiten in de natuur, binnen in ons hart! Met een hartelijke groet, mede namens Gesine, ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige