slide 1

Zaaier week 17 & 18

Zingen voor de dienst

2-5 ’s morgens ps. 135:3, ’s avonds ps. 136:4.
9-5 ’s morgens ps. 138:4, ’s avonds ps. 139:7.
13-5 psalm 34:1.

Bij de diensten

D.V. zal ik zondagmorgen preken over Lukas 16:19-31, de gelijkenis over de rijke man en Lazarus. Wel een bekende, maar niet direct een makkelijke gelijkenis. Zegt Jezus nu dat (alleen) arme mensen in de hemel komen? En wat is onze rol dan, als inwoners van één van de rijkste landen van de wereld? Het gaat toch om geloof en bekering? Genoeg vragen waar we zondagmorgen bij stil staan, en waarop we een antwoord zoeken. Ik wens u een gezegende zondag toe!

Collecten

De collecten kunt u overmaken naar de rekeningen van de diaconie (NL24 RABO 01541 97807) en de kerkrentmeesters (NL13 RABO 03360 10052). Hartelijk dank!

Diaconie

De diaconiecollecte van zondag 2 mei is bestemd voor stichting De Hoop. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit hun deskundigheid en met als bron hun geloof, bieden ze hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. Ze bieden hulp op locaties in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.

Kerkrentmeesters

Ds. Brendeke ontving € 50 tijdens bezoekwerk. De kaartverkoop via Aartje van der Lee heeft tot nog toe € 180 opgebracht. Hartelijk dank!

Pastoraat

We leven mee met de zieken in onze gemeente. We denken aan Anneke de Jong, Gasperdenstraat 18 (4124 AP) die nog steeds kuren ondergaat, en daar extreem vermoeid onder is. Rondom Arend, de zoon van Aart, zijn ook nog steeds grote zorgen. Er heeft een noodzakelijke operatie plaatsgevonden, die geslaagd is. Arend wordt nu langzaam wakker uit zijn coma, maar het is erg spannend hoe dat verder gaat. We leven mee met meneer Van Herwijnen, Dorpsstraat 33 (4124 AL) die thuis ziek is. We denken ook aan anderen die een chronische ziekte bij zich dragen. Soms is dat zichtbaar, soms ook (bijna) niet, maar ondervindt je er wel veel hinder of pijn van. We bidden een ieder Gods zegen en kracht toe.

Aanmelden kerkdienst

In de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag heeft de kerkenraad besloten dat de kerkdiensten weer met 30 mensen bezocht mogen worden, exclusief medewerkers, exclusief kinderen tot en met 12 jaar (die tellen dus niet mee voor de ’30’). Als uw gezin kinderen van 12 jaar of jonger telt, kunt u dit wijzigen via de app kerktijd.nl

Houd het vuur brandend

De GZB organiseert in aanloop naar Pinksteren een online-event op zaterdag 15 mei D.V. Op deze avond maken we een inspirerende en creatieve reis door de wereldkerk. Via www.gzb.nl/doe-mee/houd-het-vuur-brandend kunt u hier meer over lezen. Voor elke dag (van 15 mei tot 22 mei) is er ook een folder met een gebedspunt, korte inspirerende gedachten en andere mooie ideeën. Dat zal ook op onze eigen website komen te staan. Tot slot is er op woensdag 19 mei een gebedsmeeting met de wereldkerk, via Zoom. Op diverse manieren kunt u, samen met mensen binnen en buiten Nederland, toeleven naar Pinksteren. Prachtig om zo de grootte en breedte van Gods kerk te ervaren! Aanbevolen om je hierbij aan te sluiten en het vuur brandend te houden, voor de Kerk en voor jezelf!

Vakantie

Van maandag 3 tot zondag 9 mei heb ik vakantie. Voor pastorale (en andere) zaken kunt u contact opnemen met de (wijk)ouderling.

OPA

Het oude papier wordt op zaterdag 15 mei opgehaald door Jan Verhoef, Rob van Waveren en Maarten van der Lee.

Tenslotte

Een tekst waar ik afgelopen week op stuitte wil ik u graag mee geven. In Filippenzen 1: 6 schrijft Paulus: ‘Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.’ Dat geeft moed voor de wereldwijde Kerk, voor onze gemeente, en voor ons persoonlijk. Bemoedig elkaar dan met deze woorden. Waar God aan het werk gaat en is, maakt Hij Zijn werk af. Hartversterkend! Met een hartelijke groet, ds. Brendeke

RSS Feed zaaier

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige