slide 1

Corona maatregelen

Kerkdiensten
Vanwege de kou gaan de ramen en deuren in de kerk dicht en gaat de kachel weer aan. Door het advies van de overheid én het feit dat de ramen en deuren dicht gaan, kunnen alleen de mensen op de voorste rij zingen. Dat zijn maximaal 5 personen. Na het dringende advies van overheid en PKN begin oktober heeft de kerkenraad verder besloten dat er in de kerkdienst maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn (exclusief medewerkers en kinderen onder de 12 jaar). Ook jongeren moeten zich weer aanmelden. Om te zorgen dat alles in goede orde verloopt moeten we een ''gebruiksplan'' hebben waaraan we ons als kerkenraad én bezoekers houden. Kort samengevat moet u zich als bezoeker van de diensten aan de volgende afspraken houden: 
 
1) Vrijdagavond tussen 19:00u en 21:00u kunt u een afspraak maken om naar de kerk te gaan via 06-12886459. (Bellen of via Whatsapp) 
2) Bij het naar binnengaan van de kerk wordt u door een medewerker een plek gewezen. 
3) Mensen die niet uit hetzelfde gezin komen houden 1,5 afstand van elkaar. 
4) Alleen de mensen op de voorste rij in de kerk zingen. Dit zijn maximaal 5 personen. Verder zingen we maximaal 6 liederen. 
5) Kwetsbare personen zoals ouderen en personen met verminderde weerstand wordt aangeraden nog niet naar de kerk te komen.
 
Als u niet naar de kerk kan, kunt u hier informatie downloaden die in de kerk wordt uitgedeeld. In de kerk wordt nog niet gecollecteerd. U gift is echter hartelijk welkom voor de kosten die we toch maken als gemeente. Als u een gift wilt geven voor de collecte, wilt u die dan overmaken, met eventueel vermelding van het specifieke doel: 
 
  • Diaconie: NL24 RABO 01541 97807 T.a.v. Diaconie Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag. 
  • Kerkrentmeesters: NL13 RABO 03360 10052  T.a.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hagestein-Hoef en Haag. 
 
Heeft u vragen over deze maatregelen, neem dan contact op met bovenstaand nummer, uw wijkouderling of Ds. Brendeke.
 
Gebruik Kerkelijk Centrum
Voor het gebruik van het KC door clubs, verenigingen en kringen zijn een aantal algemene richtlijnen opgesteld. Ook zijn per club of vereniging de specifieke maatregelen beschreven. 
Aan de gebruikers van het KC wordt gevraagd hier kennis van te nemen. Het gebruikersplan is hier te downloaden.
 
 

Contact

Als u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, neemt dan contact op met een van de contactpersonen. Voor algemene vragen kunt u een bericht sturen naar het mailadres info @hervormdhagestein-hoefenhaag.nl.

Kerktijden

Iedere zondag om 9:30 uur en 18:30 uur is er een dienst in de Hervormde kerk aan de dorpsstraat in Hagestein. Luister mee via deze link.

Overige